листа-банер1

Дренажен Геонет

  • Три-планарен одводен геонет

    Три-планарен одводен геонет

    Три-рамни производи се состојат од централизирани средни HDPE ребра кои обезбедуваат канализиран проток и дијагонално поставени врвни и долни нишки кои го минимизираат навлегувањето на геотекстил.Структурата на јадрото што ја одржува празнината обезбедува поголема преносливост од би-рамни производи.

  • Би-планарен дренажен геонет

    Би-планарен дренажен геонет

    Станува збор за бипланарен геонет со две групи на дијагонално вкрстени паралелни нишки во патентирана кружна форма на пресек со различни агли и растојание.Оваа уникатна структура на жици обезбедува супериорна отпорност на притискање и обезбедува перформанси на континуиран проток во широк опсег на услови и долго времетраење.