листа-банер1

Директен договор за инсталација на геосинтетика

Директен договор е дека за еден проект, различни изведувачи потпишуваат договори со сопственикот и тие се соодветно одговорни за сопственикот.Нашата компанија и другите изведувачи немаат односи на изведувач и подизведувач.Управувањето на лице место го завршува сопственикот или овластува еден подизведувач или ангажира еден професионален PM.

201808192142125485526
201808192142182618738