листа-банер1

Служба по продажбата за монтажа на геосинтетика

Нашата компанија може да обезбеди постпродажна услуга за инсталација на геосинтетика за сите инсталациски проекти што ги договоривме за нашите клиенти.И според различни ситуации, ќе одлучиме да наплатиме или не.

Следниве слики покажуваат дека нашите техничари за инсталација ги освоија наградните банери од нашите клиенти:

201808192136323546356
201808192137346649812