листа-банер1

Ткаенина за геофилтрација

  • Ткаенина за геофилтрација на ПП

    Ткаенина за геофилтрација на ПП

    Тоа е ткаен геотекстил направен од полипропилен (PP) монофиламент.Тоа е пропустлив материјал од ткаенина.Тој нуди комбинација на висока јачина и одлични хидраулични карактеристики.Плетените монофиламенти се направени од екструдирани монофиламентни предива (како риболовната линија) вткаени во скрининг.Честопати тие се календарски, што значи дека се нанесува завршна топлина додека се симнува од разбојот.Тие главно се користат како филтер ткаенини во морски апликации со фини зрнести песоци, како што се морски ѕидови или прегради и апликации за рип-рап на брегот;или под постелнина камен во автопат rip-rap апликации.