листа-банер1

Поддоговор за инсталација на геосинтетика

Поддоговорот релативно се зборува за договор со клуч на рака.Тоа значи дека нашата компанија нема директен договорен однос и е само поддоговорен со изведувачот клуч на рака, од кого сме договорени да работиме на лице место и за кого сме одговорни.

201808192150225706793