листа-банер1

Геомембрана / Геотекстил / Геокомпозит / Геомрежа, итн.

Нашата компанија може да обезбеди инсталација на геосинтетика вклучувајќи геомембрана, геотекстил, бентонит геосинтетичка глинена облога, композитна геомембрана, композитна дренажна мрежа, ткаен геотекстил, геофилтрациона ткаенина, геомрежа итн.

201808192155376599085

Инсталација на геомембрана и бентонит GCL

201808192156412173714

Инсталација на геотекстил

201808192157573773667

Инсталација на композитна геомембрана

201808192158577790207

Дренажна геокомпозитна инсталација

201808192200265884296

Инсталација на ткаен геотекстил

201808192201377337775

Инсталација на геомрежа

201808192202398026549

Проект за инсталација на кеси за геотекстил