листа-банер1

Обединет договор за инсталација на геосинтетика

Договорот на Јунајтед е релативно зборуван за независен договор.Нашата компанија и еден или повеќе изведувачи се обединети во група за да склучат договор за проект.Ние и другите изведувачи соодветно и заедно имаме договор со сопственикот и сме одговорни за сопственикот.Ние и другите градежни компании сме независна организација и ги преземаме сопствените обврски и уживаме поволности врз основа на претходни договори.

201808192208228109832
201808192208347676666