листа-банер1

Независен договор за инсталација на геосинтетика

Инсталација на геосинтетика Независен договор значи дека можеме директно и независно да ја завршиме задачата за договор за инсталација на геосинтетика без потреба од воспоставување поддоговор.Обично поврзаниот проект не е многу голем и сите инсталации се во нашиот достапен работен опсег.

201808192144148561007